Factuur

Van:

Flaas 4 V2
5275 HH Den Dungen

DrukPromo B.V. - Flaas 4 V2 - 5275HH Den Dungen - Tel: 0738509516

Factuur nummer Factuur-07332207
Factuur datum 20 juli 2023
Totaal te betalen €98,82
Aan:
DrukPromo B.V.
https://www.drukpromo.nl
Uur/Aantal Omschrijving Product/Dienst Tarief/PrijsSubtotaal
500 Polsbandjes Tyvek Full Colour €0,15€90,75
Subtotaal €90,75
BTW €17,15
Korting -€9,08
Totaal te betalen €98,82

Gelieve deze factuur te betalen binnen 14 dagen t.n.v. DrukPromo B.V. o.v.v. Factuurnummer.

NL46INGB0009367646